• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Beregning

Urbanet Analyse utarbeider klimaberegninger som følge av endringen i transportomfanget av den planlagte utbyggingen på Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens Vei 1-9, på Helsfyr.

Rapporten viser blant annet effekten nybygget har på endret transportmiddelbruk, betydning av tilrettelegging for elbiler, fortettingsgevinst av mer effektiv arealbruk og betydningen av lokalisering/fortetting nær gode knutepunkt.

Foto: Stor-Oslo Eiendom AS

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl
  • Ingunn
    Opheim Ellis