• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Oppdrag

Urbanet Analyse har utredet innretning av nye trafikkavtaler mellom myndighetene og togoperatører på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Oppdraget er gjennomført i samarbeid med nederlandske inno-V og tyske KCW. 

Anbefalingen er klar: la operatørene betale for trafikk­avtalene og deretter jobbe for å oppnå bonuser gjennom bedret tilbud og passasjervekst. Samtidig er det viktig å bygge opp et sikkerhetsnett som gjør at operatørene tar tilstrekkelig hensyn til trafikantene i den videre utviklingen av tilbudet.

Jernbanereformen medfører konkurranse om å drive persontogtransport i Norge. Det betyr at det vil komme inn flere togoperatører som vil styre etter bedriftsøkonomiske kriterier og optimere togtilbudet gitt de rammebetingelsene som ligger i trafikkavtalene. Utfordringene med nye og mer markedsrettede trafikkavtaler vil være å utvikle insentiver som stimulerer operatørene til også å ta hensyn til andre målsettinger ved togtilbudet enn lavest mulig kostnader.

Resultatet av studien er konkrete anbefalinger om bonus-/malus-systemer og sikkerhetsnett for å sikre trafikantene et så godt som mulig togtilbud. Våre analyser for tre banestrekninger viser at anbefalte insentivmodell kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 132 millioner kr årlig til et lavere vederlag enn i dag. 

 Denne rapporten er en sladdet versjon hvor sensitiv informasjon er tatt ut. Enkelte steder er hele avsnitt og figurer tatt ut. 

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Bård
  Norheim
 • Torbjörn
  Eriksson

Andre bidragsytere

 • Didier
  van de Velde (inno-V)
 • Eduard
  Röntgen (inno-V)
 • Andreas
  Wettig (KCW)
 • Marc
  Gorter (KCW)