• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Kolumbus utredet innføring av ombordtillegg i Rogaland. Utredningen vurderer innføring av ombordtillegg i hele Rogaland fylke. Rapporten inneholder informasjon fra andre kollektivtransportselskaper om deres erfaringer med innføring av et slikt tillegg. Vi har analysert relevante data og estimert effekter av ombordtillegg på passasjerer, driftsstabilitet, billettinntekter og sikkerhet.

Rapporten er ikke offentliggjort. 

Foto: Elisabeth Tønnesen/Kolumbus

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen