• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Prosjektet hadde som formål å gi økt kunnskap om de reisendes etterspørsel etter og betalingsvillighet for parkeringsplasser ved jernbanestasjonene.

Det ble gjennomført en samvalganalyse blant passasjerene ved Drammen stasjon for å identifisere dagens reisemiddelvalg og konkurranseflater, og trafikantenes betalingsvillighet for ulike egenskaper ved innfartsparkeringen. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Jernbaneverket.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim