• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har i samarbeid med inno-V hatt i oppdrag å utrede optimale incentiver i kontraktene som Ruter har med operatørene i Oslo og Akershus.

Målsettingen med prosjektet er å identifisere hvilke faktorer som har størst betydning for å få flere reisende, og drøfte hvordan kontraktene kan bidra til å utvikle tilbudet i denne retningen. Arbeidet har resultert i to rapporter:

 • Hovedrapporten(Urbanet Analyse rapport 15/2009_Synteserapport) inneholder konklusjoner fra arbeidet.
 • Dokumentasjonsrapporten (Urbanet Analyse rapport 15/2009_Vedleggsrapport) inneholder hele hovedrapporten, samt dokumentasjon av de ulike analysene og av de internasjonale erfaringene.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Didier
  van de Velde (inno-V)