• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har vært med i et dansk prosjekt som har hatt som formål å identifisere hvilke grep som må til for å få bilistene i København-regionen over på kollektivtransport.

Tetraplan ledet et utredningsarbeid der formålet var å kartlegge hva som skal til for at kollektivtransporten skal bli en del av svaret på de økende miljø- og fremkommelighetsproblemene, på oppdrag av Region Hovedstaden. For å besvare denne problemstillingen ble det satt sammen et bredt prosjektteam med danske, norske og svenske konsulenter og forskere. Urbanet Analyse har bidratt med erfaringer fra Oslo-regionen og andre norske og europeiske byområder.

Arbeidet er dokumentert i to notater: ett notat med fokus på informasjon og markedsføring (UA-notat 17/2009) og ett notat med fokus på marked og organisering av kollektivtransporten (UA-notat 18/2009.). Mer om hele prosjektet, samt hovedrapporten og andre arbeidsnotater, finner du hos Region Hovedstaden.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud