• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Denne rapporten oppsummerer erfaringene med 11 områder som har satset på en offensiv strategi for å bedre kollektivtilbudet. Det ble gjennomført undersøkelser i før- og ettersituasjonen for å måle effekten av tiltakspakkene.

På kort sikt har satsingen gitt 9 prosent flere passasjerer og en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 4 og 20 prosent. Det er særlig økt frekvens som har ført til denne økningen. Samtiding viser analysene en klar asymetrisk effekt; dvs at det er lettere å miste passasjerer når tilbudet forverres enn å skaffe nye når det forbedres. De tiltakspakkene som har satset på kombinerte tiltak, og en aktiv markedsføring, har hatt størst effekt av satsingen.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Bård
    Norheim