• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Kunnskapsoversikt

Urbanet Analyse og Lund tekniska högskola har gjort en kunnskapsoppsummering om hvilken betydning drift og vedlikehold har for de gående og syklende. Prosjektet er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, innenfor FoU-programmet BEVEGELSE.

Drift og vedlikehold skal opprettholde infrastrukturens funksjon, og er dermed en forutsetning for at infrastrukturen skal virke slik den er planlagt. God belysning, dekkekvalitet og godt vintervedlikehold er de driftstiltakene som litteraturen drar frem som av størst betydning for gående og syklende. Disse tiltakene har betydning for trafikantenes opplevelse av trygghet, sikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet, noe som påvirke reisebeslutning, rutevalg og til dels valg av transportmiddel. God drift kan gi samfunnsøkonomisk gevinst ved å virke ulykkesreduserende (sparte ulykkeskostnader) og ved å tilrettelegge for en mer aktiv hverdag for alle (sparte helseutgifter). 

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Hilde
  Solli
 • Andras
  Varhelyi (Lunds Tekniska Högskola)
 • Till
  Koglin (Lunds Tekniska Högskola)
 • Hampus
  Ekblad (Lunds Tekniska Högskola)