• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Risiko ved nytt tilbud

Trondheim kommune har gjennom bymiljøavtalen som ble inngått i februar 2016 fått et økonomisk delansvar for drift av kollektivtransport. I bymiljøavtalen har Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsatt at staten skal dekke en større del av driftskostnadene til kollektivtransporten. Inntil dette er avklart innebærer utvidelsen av rutetilbudet og omlegging av konseptet som ligger i superbussløsningen, en økonomisk risiko for Trondheim kommune gjennom dette delansvaret. Kommunen hadde med bakgrunn i dette behov for å vurdere hvilken økonomisk risiko som ligger i de foreliggende planene.

Urbanet Analyse har gjennomgått den faglige dokumentasjonen som ligger til grunn for den foreslåtte rutestrukturen, og gjort en kvalitativ vurdering av i hvilken grad det er gjort tilstrekkelig analyser for å kunne vurdere økonomisk risiko ved innføring av ny rutestruktur i Trondheim.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Marte
  Bakken Resell
 • Hilde
  Solli
 • Tormod
  Wergeland Haug