• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Til og fra holdeplass

På oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet har Urbanet Analyse gjort en analyse av omfanget av gåing til og fra holdeplass i forbindelse med kollektivreiser, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 og data fra Ruters reiseplanlegger.

Tiden man bruker til og fra holdeplass utgjør en betydelig del av kollektivreisen. Bedre kunnskap om omfanget av gåing til holdeplass er derfor viktig for å kunne forbedre kollektivtilbudet.

Analysen viser at man i gjennomsnitt bruker 9,3 minutter på å gå til og fra holdeplass, og at dette utgjør om lag 24 prosent av den totale reisetiden fra dør til dør. Eldre går kortere og i et roligere tempo enn yngre, og man går lenger til T-bane og tog enn til buss og trikk.

For kollektivreiser i Oslo og Akershus har vi også validert selvrapporterte data om gåing til holdeplass fra reisevaneundersøkelsen med data hentet fra Ruters reiseplanlegger. Resultatet viser at det er et godt samsvar mellom disse datakildene, og det ser dermed ut til at selvrapportert gangtid til og fra holdeplass i stor grad gjenspeiler faktisk gangtid.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen