• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har foretatt analyser av reiser i byene Oslo, Bergen, Trondheim og byområdet Nord-Jæren for å belyse fordelingsvirkninger av køprising. Prosjektet er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Ved å bruke data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 har vi analysert kjennetegn ved de som foretar bilreiser over dagens bomsnitt i byene Oslo, Bergen, Trondheim og byområdet Nord-Jæren. Analysene tyder på at køprising i rushtiden først og fremst vil berøre bilister som har høy til middels inntekt og høy utdanning, og som ikke foretar følge./og hentereiser underveis.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud