• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Følsomhetsanalysene er en oppfølging av prosjektet og rapporten "KomFort Vest" - Modelltesting av kollektivtilbudet i vestregionen(UA-rapport 5/2008).

Hensikten er at dette arbeidet skal gjøre den allerede foretatte modelltestningen mer direkte anvendelig når anbudet for vest skal utformes. Det vil si å gå mer i detalj enn det som er gjengitt i "KomFort Vest", samt å forfølge spesielle problemstillinger og utfordringer.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Tom
    Norman Hamre