• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Handlingsprogram for kollektivtransport

I forbindelse med fylkeskommunens arbeid med et nytt handlingsprogram til kollektivtransportplan Buskerud, har Urbanet Analyse bistått med faglig rådgivning underveis i prosessen. Oppdraget bestod i oppdatering av deler av faktagrunnlaget i kollektivplanen, samt innspill til tiltak og faglige føringer for det videre arbeidet.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Marte
  Bakken Resell
 • Maria
  Amundsen