• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse evaluert ulike sonetakstalternativer for Oslo og Akershus. Målsettingen med prosjektet er å beregne hvilke takstendring som gir uendret inntektsnivå. Analysene baserer seg på reisevanedata og den strategiske planleggingsmodellen som Urbanet Analyse har utviklet.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Tom
  Norman Hamre