• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Evaluering

På oppdrag for Finnmark fylkeskommune har Urbanet Analyse evaluert måloppnåelsen ved anskaffede kollektivkontrakter i fylket. 

1. januar 2016 var det oppstart av førstegenerasjons kollektivanbud på buss, ferge, hurtigbåt og Flexx i Finnmark. De nye anbudene innebar vesentlige endringer fra tidligere kollektivtilbud, både med hensyn til ruter, frekvens og flatedekning.

Hovedspørsmålet i oppdraget har vært hvordan dagens kollektivtilbud fungerer med hensyn til de rammene og målene som er satt for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark. Evalueringen tar for seg i hvilken grad føringene i strategi for utvikling av kollektivtransport i Finnmark er etterfulgt, i hvilken grad politiske vedtak har hatt innvirkning på måloppnåelsen og om trafikantenes tilbakemeldinger svarer til intensjonene i kollektivstrategien. 

For å kunne svare ut problemstillingene har vi hatt en bred tilnærming til arbeidsmetode, med kartlegging, analyse av statistikk, markedsundersøkelse og kvantitativ og kvalitativ vurdering som grunnlag og input i evalueringen.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Marte
  Bakken Resell
 • Maria
  Amundsen