• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Evaluering

På oppdrag fra Statens vegvesen Region nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Foto: Google maps

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl
  • Katrine
    Næss Kjørstad