• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har sammen med Norconsult foretatt en evaluering av Samferdselsdepartementets Belønningsordning for de største byområdene.

Rapporten konkluderer med at Belønningsordningen bør videreføres, men at den bør endre innretning for å få mer effekt av den statlige satsingen. De viktigste forslagene til endringer er mer langsiktige og forutsigbare rammer og at midlene konsentreres om færre byer

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud
 • Jomar
  Lygre Langeland
 • Hans
  Petter Duun