• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Bil i by

Urbanet analyse laget en kunnskapsoversikt over effekter av tiltak for redusert biltrafikk i de store byene på oppdrag fra NAF. NAF ønsket en samlet oversikt over hvilke tiltak som er prøvd ut for å imøtekomme forurensings- og trengselsproblematikk i byområder. Rapporten er en av flere kunnskapsoversikter på dette området. Denne rapporten fokuserer på vegprising, bompenger, lavutslippssoner, innfartsparkering, bildeling, omdisponering av vegareal og samkjøring. På grunn av en annen rapport om parkering er ikke dette virkemidlet diskutert Målsettingen er å gi en bred oversikt over kunnskapsstatus på dette området og peke på kunnskapshull.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen

Andre bidragsytere

  • Hilde
    Solli