• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Vurdering

Urbanet Analyse har på oppdrag av Troms og Finnmark fylkeskommune vurdert spørsmål knyttet til effekter av takstreduksjon på kollektivtransporten.

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med staten om belønningmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2020-2023. Belønningsavtalen inkluderer tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport i tråd med regjeringens bompengeavtale fra august 2019. For Tromsø innebærer dette en bevilgning på 20 mill. pr år i samme periode.

Rapporten viser overordnede effekter av reduserte takster på kollektivtransport i Tromsø.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Katrine
    Næss Kjørstad