• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Revidert Oslopakke 3

Urbanet Analyse har analysert nytteeffekten av det planlagte nye sykkelvegnettet i revidert Oslopakke 3. Statens vegvesen og Oslo kommune har en felles plan for sykkelvegnettet i Oslo, som innebærer en nesten tredobling av sykkelvegnettet – fra dagens 180 kilometer til 525 kilometer. 

Studien viser at om lag 1/3 av sykkelturene i dag foregår på tilrettelagt sykkelinfrastruktur. Med nytt sykkelvegnett øker andelen til 66 prosent. Reisetiden utgjør en vesentlig del av reisetidsbelastningen for syklistene, men med nytt sykkelvegnett vil gjennomsnittsreisen framstå 20 prosent bedre enn i dag. Det fører at at flere sykler, og studien viser at nytt sykkelvegnett kan bety mellom 13 og 29 prosent flere syklister. 

Sammen med nytt bompengesnitt vil det nye sykkelvegnettet bedre konkurranseforholdet mellom sykkel og bil. Analysen viser at nye bomsnitt vil forsterke effekten av å satse på sykkelinfrastruktur. De nye bomsnittene vil styrke sykkelens konkurransefortrinn nettopp på reiser det er mest aktuelt å sykle, og dermed øke etterspørselseffekten av sykkelinfrastrukturen ytterligere.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andre bidragsytere

  • Hilde
    Solli