• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Hordaland fylkeskommune har Urbanet Analyse gjennomført et prosjekt som ser nærmere på hvilke tiltak som er mest effektive for å oppnå effektmålene i belønningsavtalen i løpet av perioden 2011-2014.

Målet med prosjektet er å danne et grunnlag for prioritering mellom ulike tiltak og sannsynliggjøre effekten av disse tiltakene opp mot målsettingen med Belønningsordningen.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Konstantin
  Frizen