• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Insentiver

I Sverige har de forsøkt med store passasjerinsentiver i anbudskontraktene for å stimulere operatørene i kollektivtrafikken til nytenkning og innovasjon. Likevel skjer det lite nytt. Det skyldes ikke lite innovative kollektivselskaper, men at insentivene ikke står i forhold til kostnadene ved å utvikle tilbudet.

Resultatene viser blant annet at: 

 • Dagens insentiver ikke gjør det bedriftsøkonomisk lønnsomt å øke tilbudet
 • Det vil være et betydelig samfunnsøkonomisk tap ved ikke å subsidiere kollektivtransporten
 • Passasjerinsentivene må være 220–300 prosent av dagens takst for å få operatøren til å levere et samfunnsøkonomisk optimalt tilbud
 • Med høye passasjerinsentiver vil store frihetsgrader til operatøren medføre en betydelig økning i samfunnsnytte fordi operatøren kan balansere rutetilbud og takster i samsvar med trafikantenes preferanser og betalingsvillighet 
 • Høye insentiver trenger ikke å bety økte offentlige utgifter. Høye passasjerinsentiver gir grunnlag for at operatør kan hente ut profitt, og vil derfor være villig til å by på å kjøre tilbudet i et område. Dette representerer et endret anbudssystem med optimale insentiver. 

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Bård
  Norheim