• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Urbanet Analyse, i samarbeid med Nivi Analyse, gjennomført to delutredninger med fokus på målsettinger og virkemiddelbruk i de største byområdene. Hovedspørsmålet er om de eksisterende bypakkene har tilstrekkelige virkemidler til å nå målsettingen i Klimameldingen om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel eller gange.

I rapporten ser vi også på hvordan bypakker bør utformes slik at de kan utvikles til å bli mer effektive verktøy for en bærekraftig og målrettet areal. og transportutvikling på tvers av forvaltningsnivåer.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Jørund
  Nilsen