• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune har Urbanet Analyse vurdert kundegrunnlaget for en ny bane på Nord Jæren. Formålet er å gi en uavhengig vurdering av tidligere analyser, dvs. å vurdere forutsetningene som ligger til grunn for etterspørselsmodellene.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim
  • Katrine
    Næss Kjørstad