• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Faglig vurdering

I forbindelse med utbygging av E18 fra Lysaker til Drengsrud skal det også bygges en ny løsning for buss fra Asker terminal til Lysaker stasjonen. Urbanet Analyse har, som underleverandør til Aas-Jacobsen og for Statens vegvesen, utarbeidet et notat som vurderer denne foreslåtte nye bussløsningen.  

Oppdraget har avdekket mangler i plandokumentene. Løsningen er også søkt optimalisert underveis i prosessen, for eksempel ved at flere vegkryss har blitt fjernet. Behovet for dette har blitt tydeliggjort etter at Urbanet Analyse har samlet informasjon fra ulike plandokumenter, uavhengig av kommune, og gjengitt de som en helhetlig presentasjon av løsningen med en tilhørende vurdering. 

Ettersom bussløsningen stadig har endret seg for å kunne gi et best mulig tilbud til trafikantene, er det viktig å presisere at dette notatet er en vurdering av løsningen slik den var fremstilt i ulike plandokumenter med justeringer fra oppdragsgiver våren 2018.

Hos Urbanet Analyse har flere medarbeidere jobbet med oppgaven. Tormod W. Haug var prosjektleder fra oppstart til januar 2018, avløst av Katrine N. Kjørstad fra januar 2018 til juli 2018. Eli-Trine Svorstøl har vært utførende prosjektmedarbeider, i tillegg har Ingunn O. Ellis og Maria Amundsen bidratt med innspill og beregninger. Snorre Slapgård har vært kontaktperson hos Aas-Jakobsen.

Foto: Hanne Jonassen

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Maria
  Amundsen