• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Benchmark

Sammen med et større europeisk team skal Urbanet Analyse gjennomføre en benchmark-studie av kollektivselskapet DeLijn for myndighetene i Flandern (Belgia). Oppdraget ledes av Inno-V fra Nederland og sammen med Urbanet Analyse er det transporteksperter fra KCW (Tyskland), Tas partnership (England) og Trans-Missions (Sveits). Casestudier vil være sammenlignbare transportselskaper og byer i Europa. Arbeidet kvalitetssikres av Lund universitet (Sverige).

Vi skal sammenligne selskapet mot andre sammenlignbare selskaper i Europa basert på 4 hovedindikatorer:

 1. Produktivetet: Produksjon maksimert, gitt kostnader.
 2. Kostnader: Minimering av produksjonskostnader gitt kvalitetskriterier.
 3. Allokering av ressurser: Evne til å møte markedets etterspørsel
 4. Dynamisk: Hvor dynamiske selskapet er i møte med nye teknologier og trender.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Johannes
  Raustøl