• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Bidrag i rapport

Urbanet Analyse har bidratt i utarbeidelsen av rapporten «The Scandinavian way to better public transport», som sammenligner organiseringen av kollektivtrafikken, bruken av kontrakter og tilbudsnivået i Norge, Sverige og Danmark. Rapporten er forfattet av Transport Research Institute ved Edinburgh Napier University på oppdrag fra Urban Transport Group (UTG).

Rapporten går igjennom en rekke temaer innenfor kollektivtrafikken, som organiseringen av kollektivmyndigheter og operatører, tilbudsnivå, takster, kontraktsformer og materiell. Rapporten søker å forklare hvordan de Skandinaviske landene har oppnådd resultater for egen kollektivtrafikk som er av interesse for UTG. Urbanet har bidratt med tallgrunnlag, kilder og resultater fra tidligere analyser for å belyse kollektivtrafikken i Norge.   

Rapporten konkluderer med offentlig transport i Skandinavia har følgende kjennetegn:

 • Et høyfrekvent tilbud av god kvalitet og med god dekning også utenfor rush
 • Smart og enkelt billettsystem som gjelder flere transporttyper
 • Høy kollektivandel
 • Ambisiøse planer for kollektivtransportens rolle i å redusere klimagassutslipp og andre utslipp ved å både legge opp til overgang til kollektivtransport og en utslippsfri kollektivtransport
 • Strategier for kollektivtransporten som er i samsvar med bredere nasjonale og regionale mål om økonomisk utvikling, arealplanlegging og sosial utjevning
 • Signifikante innovasjoner, inkludert billett-teknologi, smarte billettsystemer og kundeservice
 • Offentlig støtte til busstrafikken som underbygger høy kvalitet (med et høyere støttenivå enn i britiske byregioner, med unntak av svenske byer der støtte per tur er lavere)
 • Sammenlignbare eller lavere offentlig støtte per passasjerkilometer for jernbanetjenester.

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø