• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en tidsverdistudie blant over 2000 kollektivtrafikanter i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Ruter/PROSAM.

Formålet med undersøkelsen er å få oppdaterte tidsverdsettinger til bruk i planleggingen av rutetilbudet og i nytte-/kostnadsanalyser av kollektivtiltak. Trafikantenes verdsettinger av ulike reisetidselementer er kartlagt: tid til holdeplass, reisetid med stå- og sitteplass, frekvens, bytte av transportmiddel, forsinkelser og trengsel. Metode og utvalg er dokumentert i et eget notat (UA-notat 31/2010).

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud