• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Forstudie og parameteranalyse

Urbanet Analyse har gjennomført en forstudie og parameteranalyse for en prototyp av automatisk trafikkleder for bussveien på Nord-Jæren. 

Det skal bygges et ca. 50 kilometer langt bussveisystem fordelt på 26 strekninger i Stavanger, Sandens og Sola. Fordi den skal bygges som BRT-løsning, er den aktuell for en automatisk trafikkleder. En automatisk trafikkleder betegner automatisk styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom trafikkinformasjon, etterspørselsstyring, trafikkregulering og andre tiltak. 

Kolumbus AS skal gå til anskaffelse av en prototype på automatisk trafikkleder, og skal lage en realistisk simulatormodell av bussveisystemet i Stavanger. En modellering av bussveien krever en rekke antakelser og forenklinger, og Urbanet Analyse skal derfor bistå Kolumbus AS med å definere parametere og mål for ytelsen til bussveisystemet gjennom en forstudie og en parameteranalyse. 

Resultatene fra oppdraget skal inngå som grunnlag i en prototyp for testing av en automatisk trafikkleder hvor ulike strategier for trafikkavvikling skal vurderes.

Foto: Melvær & Co

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem

Andre bidragsytere

  • Eli-Trine
    Svorstøl