• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse gjennomførte en markedsundersøkelse i befolkningen i Oslo og Akershus. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvilke faktorer som har betydning for valg av transportmåte til arbeid, og spesielt hvilke faktorer som har betydning for å få dagens bilister til å begynne å benytte seg av innfartsparkeringsplasser. Analysen er basert på en markedsundersøkelse og en SP undersøkelse. Resultatene er brukt som grunnlagsmateriale i en Rambøll.rapport om strategi for innfartsparkering i Osloregionen. Det er skrevet en artikkel i Samferdsel nr 7.2008 på bakgrunn av dette notatet.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud