• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Reisevaner

På oppdrag fra Asker kommune har Urbanet Analyse studert reisevanene til befolkningen i det som skal bli nye Asker kommune. 

Oppdraget inngår som en del av grunnlagsarbeidet til kommuneplanen for nye Asker kommune, bestående av de nåværende kommunene Asker, Røyken og Hurum. 

Analysene er basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2017, som dekker daglig reiseaktivitet blant et representativt utvalg av befolkningen, og en arbeidsreiseundersøkelse blant kommunalt ansatte i de tre kommunene.

Her er noen av hovedfunnene: 

 • Over halvparten har tilgang til mer enn en bil
 • Et flertall av de yrkesaktive kan parkere gratis hos arbeidsgiver 
 • Befolkningen i Asker kommune reiser mer miljøvennlig enn i Røyken og Hurum
 • Følgereiser er i hovedsak bilbaserte, mens fritidsreiser gjerne foretas til fots
 • 30 % av bilreisene er under 3 kilometer

Foto: Asker kommuner

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad