• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Spørre-undersøkelse

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse gjort en analyse av reiser til sosial infrastruktur, dvs. barnehager, skoler og fritidsanlegg, i de største byområdene, for Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

Hensikten med oppdraget er å få kunnskap om reiser som gjennomføres til sosial infrastruktur. Analysen baserer seg på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 og på en spørreundersøkelse om kommunal praksis ved lokalisering av barnehager og tildeling av barnehageplass.

Analysen viser at transportmiddelbruk på reiser til sosial infrastruktur gjenspeiler den generelle transportmiddelfordelingen i et byområde, selv om disse reisene er en god del kortere enn alle reiser sett under ett; bilen er det mest brukte transportmiddelet på reiser til sosial infrastruktur og de som bor sentralt går oftere til sosial infrastruktur enn de som bor mindre sentralt. 

Kommunene har fokus på å minske transportbehov når nye barnehager etableres. Dersom man på denne måten klarer å redusere reiseavstanden mellom hjem og sosial infrastruktur, vil dette være med på å påvirke valg av transportmiddel.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Maria
  Amundsen