• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

For Buskerudby-sekretariatet skal Urbanet Analyse gjøre analyser av reisevaner til befolkningen i Buskerudbyen, basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Foto: Buskerudbyen

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad