• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Verdsetting

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har Urbanet Analyse gjennomført en analyse av passasjerenes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn. 

En sentral del av oppdraget har bestått i å gjennomføre en markedsundersøkelse blant togpassasjerer som reiser med hhv. Flytoget og NSB til og fra flyplassen, i form av en verdsettingsundersøkelse. 

Analysen avdekker blant annet at Flytogets passasjerer velger Flytoget fordi dette går oftere, raskere og er mer pålitelig, mens NSB velges fordi det er billigst. Flytogets passasjerer er mer villige til å betale for forhold som gjør reisen enklere og mer komfortabel enn NSBs passasjerer.

Foto: Øystein Grue

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim
  • Ingunn
    Opheim Ellis