• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Telemark fylkeskommune gjort en analyse av om grunnlaget for byvekstavtale Grenland bidrar til å nå nullvekstmålet.

Grunnlaget for forhandlinger om byvekstavtale består av ulike infrastrukturprosjekter for sykkel, gange, kollektiv- og næringstransport, driftstiltak for kollektivtransport, samt virkemiddelbruk innen arealutvikling, parkering og brukerbetaling. For å kunne forhandle om en avtale er det et statlig krav om å «sannsynliggjøre at den sammensatte pakken av prosjekter, tiltak og virkemidler vil bidra til å nå nullvekstmålet».

Arbeidet har bestått i å kvalitetssikre virkemiddelpakkens sammensetning, og beregne/sannsynliggjøre i hvilken grad denne vil bidra til å nå nullvekstmålet. For å svare ut problemstillingen er det gjennomført tre deloppgaver:

 1. Etablere basissituasjonen og trendutviklingen som viser situasjonen i 2030 uten ytterligere tiltak
 2. Beregne effekt av tiltak og foreslått tiltakspakke
 3. Foreslå justeringer i sammensetningen av tiltak som bidrar til økt måloppnåelse

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Johannes
  Raustøl