• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Reisevaner

På oppdrag fra vegdirektoratet har Urbanet Analyse analysert reisevanene til befolkningen i de største byområdene i Norge, basert på et foreløpig datasett for RVU 2018. 

Resultatene ble presentert på et RVU-seminar torsdag 25. april. 

Foto: Hanne Jonassen

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad