• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune har vi sett på mulighetene for alternative finansieringskilder for drift av kollektivtransporten, finansieringsbehovet framover og konsekvensene av ulike strategier for finansiering av driftstiltak. Som en del av prosjektet har vi gjort analyser av samfunnsøkonomiske konsekvenser av alternative tilskuddsrammer for kollektivtransporten, både en situasjon uten belønningsmidler og hva som er tilskuddsbehovet for et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud i regionen. 

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Konstantin
    Frizen