• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Virkemidler for fossilfritt sentrum

Virkemidler for fossilfritt sentrum

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Urbanet Analyse i samarbeid med Asplan Viak utredet mulige nye betalingsløsninger for å bidra til et fossilfritt sentrum. 

Bompenger, veiprising og lavutslippssone kan påvirke klimautslippene på ulike måter: gjennom endret bilbruk og endret transportmiddelvalg, og gjennom endret kjøretøypark.

Lavutslippssone det mest treffsikre virkemiddel for å redusere sentrumsreiser. Virkemidlet gir opp mot ca. 5 ganger større reduksjon i sentrumsrettede reiser sammenlignet med veiprising og bompenger. 

I forbindelse med prosjektet har vi blant annet gjennomført en markedsundersøkelse for å belyse hvordan ulike rammebetingelser påvirker sannsynligheten for å kjøpe elbil. Resultatene viser at en miljødifferensiering i bomringen vil påvirke hvor mange som skaffer seg elbil. 

Les mer ved å følge lenken under. 


Se rapport