• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Vi du jobbe med bærekraftig bytransport hos oss?

Vi du jobbe med bærekraftig bytransport hos oss?

Urbanet Analyse søker nye medarbeidere som ønsker å jobbe med transport- og miljøutfordringer i Norge og Sverige. Vi søker fortrinnsvis etter folk med noe erfaring fra forskning eller utredning, men nyutdannede kan også søke. Vi ser etter deg med høyere utdanning fra universitet/høyskole og med gode analytiske egenskaper, god samarbeidsevne og god formidlingsevne. Vi søker bredt og avhengig av kompetanse og erfaring vil vi ansette 2-4 personer.

Analyser av ny mobilitet


Vi jobber med analyser av strategier for å øke bruken av miljøvennlige transportformer, hovedsakelig kollektivtransport og sykkel, men også nye transportformer som el-sparkesykler, autonome busser mv. Vi søker personer som ønsker å jobbe med å analysere sammenhengen mellom transport og miljø: Hvilke tiltak og virkemidler er mest effektive for å øke sykkel- og kollektivandelen på bekostning av bil, hvordan kan kombinasjoner av tiltak forsterke effekten, hvordan kan tiltakspakker skreddersys mot ulike byområder?

Økonomiske analyser av virkemiddelbruk og bompenger


Vi søker etter en økonom som ønsker å jobbe med de samfunnsøkonomiske kostnadene og inntektene av alternativ virkemiddelbruk i byområder, og/eller en person som kan analysere kollektivnæringens tilpasning til ulike økonomiske og organisatoriske rammebetingelser.

Transportmodeller og analyser av tiltakspakker


Kollektivtransport og sykkel er dårlig ivaretatt i dagens transportmodeller. Vi har derfor utviklet en tilleggsmodul til den regionale transportmodellen (RTM) som bedre tar hensyn til flere gevinster av et forbedret kollektivtilbud. Vi har behov for flere personer som kan jobbe med disse transportmodellene. Vi søker personer som har jobbet med enten Cube/RTM, Emme/RTM+ eller Emme/Sampers i Sverige. Det er behov for personer som både kan kjøre modellene og som er flink til å sammenfatte og formidle komplekse analyser og resultater på en oversiktlig og forståelig måte.

Synes du dette høres interessant ut?
Les mer og send inn søknad her