• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Utvikler brukerveiledning til planleggingsmodell

Utvikler brukerveiledning til planleggingsmodell

Urbanet Analyse har tidligere vært med på å utvikle en strategisk planleggingsmodell (STRATMOD) for bærekraftig bytransport.

Hensikten med prosjektet var å utvikle et strategisk modellverktøy for å kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige. Her kan du lese mer om STRATMOD. 

På oppdrag fra Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse nå utarbeide en brukerveiledning til den offentlig tilgjengelige modellen. Her kan du lese mer om det nye prosjektet. 


Se rapport