• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Utreder trikk til Tonsenhagen

Utreder trikk til Tonsenhagen

På oppdrag fra Ruter utreder Asplan viak, Urbanet og Aas-Jakobsen trikk til Tonsenhagen. 

Utredningen ser på forlengelse av trikk fra Sinsen mot Tonsenhagen og eventuelt videre til Veitvet/Linderud. Utredningen baserer seg på KVU-metodikk.

Urbanet er særlig involvert i vurderingen av nye driftskonsepter for kollektivtrafikken. Det innebærer å se på balansen mellom tilbud med trikk og buss, samt å beregne kostnader knyttet til ulike scenarier. Videre beregnes prissatte konsekvenser av tiltaket for trafikanter, operatør og samfunnet.

Arbeidet skal etter planen ferdigstilles før sommeren 2019.

Foto: Birgitte Haneide/Ruter