• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Utfordrer myter om bompenger

Utfordrer myter om bompenger

I samarbeid med Vestland fylkeskommune har vi analysert fordelingsvirkninger av bompengeringen i Bergen. Prosjektet er en del av forskningsprosjetet MISSUM om nye måter å finansiere transportpakkene i de største byene.

Resultatene viser at de med lavest inntekt og de som bruker minst bil vil tape mest på en slik omlegging. Samtidig vil bypakker uten bompenger føre til økt kø. Dermed vil også de som bruker mye bil og betaler mye bompenger i dag tape på at bomringen tas ned.

Rabatten for elbiler demper disse kostnadene. 40 prosent av husholdningene med høyest inntekt har elbil i husstanden og de betaler 20 prosent mindre gjennom bomringen enn de med lavest inntekt.

Resultatene presenteres på et webinar tirsdag 19.mai kl. 12-13. Her kan du lese mer og melde deg på.

Her kan du lese om funnene hos Vestland fylkeskommune: https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2020/-forskingsresultat-utfordrar-myter-om-bompengar/

Her kan du lese oppslag i Bergensavisen: https://www.ba.no/ny-rapport-bompenger-over-skatteseddelen-vil-koste-12-6-kroner-for-alle-per-dag/s/5-8-1297488

Foto: Miljøløftet


Se rapport