• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Urbanet Analyse har tre innlegg på Transportforum 2020

Urbanet Analyse har tre innlegg på Transportforum 2020

Nordens største transportkonferanse arrangeres i Linköping 8.-9. januar. Urbanet Analyse er som vanlig med, og presenterer resultater fra nye studier av tema knyttet til bærekraftig bytransport:

  • Bård Norheim presenterer resultater fra en analyse av effekter av bedre fremkommelighet for busstrafikk i Stockholm
  • Torbjörn Eriksson holder innlegg om neste utviklingsteg for stadstrafiken, med analyser av kollektivtrafikken i Jönköping og Linköping som eksempel
  • Torbjörn Eriksson holder også innlegg om kollektivtrafikkens konkurransekraft overvurderes når man bruker reisetidskvoter framfor generaliserte reisekostnader

Les mer om Transportforum 2020 her: https://www.vti.se/sv/transportforum-2020/