• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Studerer fremkommelighetsproblemer i Stockholm

Studerer fremkommelighetsproblemer i Stockholm

Dårlig fremkommelighet representerer en kostnad både for operatører og trafikanter, og gjør det vanskelig for kollektivtransporten å tiltrekke seg nye kundegrupper. 

På oppdrag fra Region Stockholm skal Urbanet Analyse utrede potensialet knyttet til bedre fremkommelighet i Stockholm.

Prosjektet skal vurdere utvikling i trengsel og forsinkelse frem mot 2040 gitt at ingen fremkommelighetstiltak gjennomføres, og beregne trafikantenes kostnader knyttet til fremkommelighetsproblemene. 

Videre skal prosjektet vise potensialet for økning i antall kollektivreiser og reduksjon i kostnader som følge av at det gjennomføres tiltak som bedrer fremkommeligheten for kollektivtransporten.


Se rapport