• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Koronavirus og reisevaner

Koronavirus og reisevaner

Kan vi forvente en varig endring i reisevaner som følge av koronaepidemien?

I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar undersøker vi hvordan utbruddet av koronavirus påvirker bruk av kollektivtransport på lang sikt.

Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en undersøkelse for å avdekke endring i befolkningens reisevaner. I tillegg vil vi analysere konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer. Gjennom dette arbeidet vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål:

  • Kan vi forvente en varig nedgang i kollektivreiser – selv etter at samfunnet er gjenåpnet?
  • Hva er de viktigste årsakene til en eventuell varig nedgang i kollektivbruk?
  • Hvordan påvirkes inntektsgrunnlaget til kollektivtransporten på lang sikt?

Se rapport