• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Studerer befolkningens reisevaner

Studerer befolkningens reisevaner

På oppdrag fra Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse analysere reisevanene til befolkningen i de største byområdene i Norge, basert på et foreløpig datasett for RVU 2018. 

Resultatene blir presentert på et RVU-seminar torsdag 25. april. For mer informasjon om seminaret, se invitasjon: https://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/2662627/binary/1322611?_ts=16a07327748

Foto: Hanne Jonassen. 


Se rapport