• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Stor endring i ungdoms reisevaner

Stor endring i ungdoms reisevaner

Vi har sett nærmere på utvikling i de unges reisevaner, basert på en analyse av data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1990 til 2018.

Vi observerer blant annet følgende endring i de unges reisevaner:

  • Ungdom reiser mindre nå enn de gjorde før, og de gjør særlig færre besøksreiser. Dette gjelder all ungdom, men særlig de i ungdomsskolealder. Samtidig blir disse i større grad kjørt på ulike aktiviteter enn det de gjorde tidligere, og de sykler og går mindre. Dette betyr at de unges aktivitetsnivå i forbindelse med reising har sunket, noe som er bekymringsfullt i et folkehelseperspektiv.
  • De eldste ungdommene kjører mindre bil nå enn de gjorde tidligere, og de reiser mer kollektivt. Dette henger blant annet sammen med et stadig bedre utbygget kollektivtilbud og en reduksjon i tilgang til bil, samtidig som det i mange byområder også har blitt dyrere å benytte bil på ulike reiser. Dersom denne gruppen opprettholder sine reisevaner også i voksen alder vil vi få lavere bilbruk i befolkningen framover.

Rapporten finner du ved å følge lenken under, og her kan du lese en kortere artikkel om tema i Samferdsel.

Onsdag 26.august 12.00-12.45 presenterte Ingunn Ellis hovedresultatene i et webinar som kan ses her: https://vimeo.com/45181914


Se rapport