• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Skal kartlegge status for TT-ordningen

Skal kartlegge status for TT-ordningen

På oppdrag for Samferdselsdepartementet skal Urbanet Analyse utarbeide en statusrapport for TT-ordningen og hvordan denne blir praktisert i fylkeskommunene og i Oslo kommune i dag.

Alle fylkeskommuner og Oslo kommune skal ha en TT-ordning, dvs. et transporttilbud for personer som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Det er ikke utarbeidet et eget nasjonalt regelverk for TT-ordningen, og utforming av tilbudet mht. omfang og organisering er derfor varierende.


Se rapport