• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Skal studere reisevaner i nye Asker kommune

Skal studere reisevaner i nye Asker kommune

På oppdrag fra Asker kommune skal Urbanet Analyse studere reisevanene til befolkningen i det som skal bli nye Asker kommune. 

I forbindelse med arbeidet med å utarbeide kommuneplan for nye Asker kommune, bestående av kommunene Asker, Røyken og Hurum, er det behov for kunnskap om reisevanene til befolkningen området. 

Som en del av grunnlagsarbeidet til kommuneplanen skal Urbanet Analyse kartlegge reisevanene til befolkningen i dette området.

Oppdraget består av en analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen, som dekker daglig reiseaktivitet blant et representativt utvalg av befolkningen, og av en arbeidsreiseundersøkelse blant kommunalt ansatte i de tre kommunene.


Se rapport