• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Nytenkning om prissetting av kollektivtransporten

Nytenkning om prissetting av kollektivtransporten

En varig nedgang i kollektivreiser som følge av koronapandemien medfører et betydelig inntektsbortfall for kollektivselskapene. For å opprettholde et godt kollektivtilbud må inntektsbortfallet motvirkes, eller offentlige midler må omdisponeres fra andre formål.

Koronapandemien har snudd kollektivtransporten på hodet. Myndighetene oppfordrer nå folk til ikke å reise kollektivt, og folk endrer reisevaner raskere enn noen knapt kan huske. På lang sikt kan det bety at gårsdagens virkemidler er lite egnet til å møte morgendagens utfordringer.

Nye former for prissetting kan bidra til å øke både reiser og inntekter, og samtidig redusere trengsel. Her kan du lese artikkel i Samferdsel.

Her kan du lese oppslag hos NRK.

Her kan du lese oppslag hos Aftenposten.


Se rapport